Συσκευασία | Χαρτoκιβώτιο | Χαρτόνι | Χαρτί | Χαρτοτελάρο

H ΒΙΣ είναι η πιο σύγχρονη βιομηχανία
του κλάδου της στην Ελλάδα.

Συσκευασία | Χαρτoκιβώτιο | Χαρτόνι | Χαρτί | Χαρτοτελάρο

Δραστηριοποιείται στον τομέα
της σχεδίασης, παραγωγής και εμπορίας
χαρτιού, χαρτονιού, χαρτοκιβωτίου και χαρτοτελάρου.

Συσκευασία | Χαρτoκιβώτιο | Χαρτόνι | Χαρτί | Χαρτοτελάρο

Συγκαταλέγεται μεταξύ των 10 πλέον σύγχρονων
και αποδοτικών μονάδων στην Ευρώπη.

Συσκευασία | Χαρτoκιβώτιο | Χαρτόνι | Χαρτί | Χαρτοτελάρο

Οι μεγαλύτερες Ελληνικές και Πολυεθνικές
εταιρείες εμπιστεύονται την ΒΙΣ
για την συσκευασία των προϊόντων τους.

ΒΙΣ Συσκευασία & Χαρτοκιβωτίο: Οικονομικά • Οικονομικά Στοιχεία ΒΙΣ Συσκευασία & Χαρτοκιβωτίο: Ανακοινώσεις • Εταιρικές Ανακοινώσεις • Γενικές Συνελεύσεις
Προϊόντα

Η ΒΙΣ άλλαξε τον τρόπο συσκευασίας
στην Ελλάδα. Σειρά από καθιερωμένες,
σήμερα, συσκευασίες έχουν σχεδιαστεί
και εξαπλωθεί
από στελέχη
της εταιρείας.

Περισσότερα»

ΒΙΣ Συσκευασία & Χαρτοκιβωτίο: Προϊόντα
Εγκαταστάσεις

Οι παραγωγικές μονάδες
της ΒΙΣ περιλαμβάνουν δύο
εργοστάσια που καλύπτουν
72 στρεμ. στη Βιομηχανική
Περιοχή Βόλου.
To εργοστάσιο παραγωγής
χαρτιού και το εργοστάσιο
παραγωγής χαρτοκιβωτίων.

Περισσότερα»

ΒΙΣ Συσκευασία & Χαρτοκιβωτίο: Ιστορικό Ιστορικό

Πριν από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, το 1936, μια ομάδα
πρωτοπόρων Ελλήνων επιχειρηματιών, ίδρυσαν τη ΒΙΣ ΑΕ,
την 1η Βιομηχανική εταιρεία συσκευασίας. Περισσότερα»

ΒΙΣ Συσκευασία & Χαρτοκιβωτίο: Επικοινωνία Επικοινωνήστε
με τα στελέχη μας

© 2014 BIΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ Α.Ε.